پیشرفت 50 درصدی تصفیه خانه آب شرب شهر تویسرکان

آب اشامیدنی شهرهای تویسرکان و سرکان از چاه های آب دشت فریازان تامین می شد اما اکنون با کاهش قابل توجه منابع آب زیر زمینی، استفاده از آب سد سرابی برای تامین آب آشامیدنی این دو شهر و برخی روستاهی اطراف در دستور کار قرار دارد. درحال حاضر نیز تامین آب شرب شهر سرابی واقع درمسیر خط انتقال از طریق سد وخط انتقال آب شرب تامین میگردد وی بیان کرد: طرح ساخت تصفیه خانه شهرستان تویسرکان  با بیش از50 درصد پیشرفت به روش BOT ( ساخت ، بهره برداری و انتقال) و با حضور بخش خصوصی و اعتباری حدود 30 میلیارد تومان در حال اجرا است. هدائی با اشاره به مزیت های استفاده از روش BOT و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های مختلف عمرانی گفت: تاخیر در روند امور اجرایی در روش BOT به ضرر سرمایه گذار بخش خصوصی تمام می شود و به همین دلیل سرعت اجرای طرح در این روش بیشتر می شود.

وی افزود: تصفیه خانه سد سرابی پس از آغاز به کار می تواند 315 لیتر در ثانیه آب تصفیه شده را ازطریق خط انتقال آب به مخزن بهشت زهرای تویسرکان  بدهد که این میزان یک و نیم برابر نیاز شهر تویسرکان و سرکان و پاسخگوی دو برابر جنعیت کنونی این شهرهادرافق 1410  است. ومدیر پروژه سد سرابی همچنین از پیشرفت 97 درصدی طرح خط انتقال آب سد سرابی به مخزن شهر تویسرکان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح تا کنون 20 میلیار تومان هزینه شده است.

 در ادامه این بازدید علی یاری ذیحساب شرکت، ضمن ابراز رضایت از نحوه عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های مذکور، قول مساعدت جهت تأمین منابع مالی از محل اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه های در حال اجرا علی الخصوص تصفیه خانه آب شرب شهر تویسرکان را داد.

منبع

24 اردیبهشت 1398 - 16:03

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما