فعالیت های انجام شده

فعالیت های انجام شده:

الف) تجهیز کارگاه

کلیه فعالیت های مربوط به تجهیز کارگاه شامل تهیه، ساخت و تجهیز ساختمان های اداری موقت ، محل اقامت پرسنل ، انبار و همچنین خرید تجهیزات لازم برای اجرای کار مثل بچینگ پلانت ، ژنراتور برق و سایر ابزار و ادوات مورد نیاز به انجام رسیده است.

ب) طراحی

بالغ بر 80 درصد کارهای طراحی و معماری ساختمان های فرآیندی و غیرفرآیندی و محوطه تصفیه خانه به انجام رسیده است. طراحی جزئیات تجهیزات مکانیکی و الکتریکی در حال انجام است.

ج) بخش اجرا

عملیات خاکبرداری، حفاری و پی کنی به اتمام رسیده است.

عملیات اجرای ابنیه بتنی شامل سازه های بتنی ساختمان های فرآیندی در حال انجام است که در این بخش بالغ بر 40درصد پیشرفت گزارش شده است.

د) پیشرفت پروژه

تا انتهای شهریور 96 پیشرفت کلی پروژه بالغ بر 32درصد اعلام شده است.

محدوده عملیات قرارداد به طور خلاصه شامل موارد زیر است :

ساخت کلیه بناهای فرآیندی و غیر فرآیندی

 تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکی

 بهره برداری به مدت 20سال

واحدهای تصفیه خانه:

شیرخانه ورودی

اندازه گیری جریان ورودی

واحد اختلاط آرام

واحد تصفیه مقدماتی(DAF)

واحد فیلتر شنی دو لایه

مخزن ذخیره آب پاک

واحد شیمیایی

واحد کلرزنی

مخزن آب بازیافت

بستر های لجن خشک کن شنی

آزمایشگاه

ساختمان انبار و تعمیرگاه

ساختمان اداری

ساختمان نگهبانی

ساختمان پست برق

پست پاساژ