خط مشی، ماموریت و چشم اندازها

شرکت سرکان پالایش آب آرمان متشکل از افرادی متعهد و متخصص با روحیه مشارکت و توسعه در عمران و آبادانی کشور فعالیت می نماید. این شرکت با ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سرمایه گذاری، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب فعالیت مینماید. ما بر اساس حسن سابقه قبلی میکوشیم با بکارگیری مدیریت مشارکتی و کیفیت جامع، استفاده از فناوری های نوین و بکارگیری شرکت های تخصصی، پروژه را در کمترین زمان و مناسب ترین هزینه مطابق با استانداردهای بین  المللی اجرا کنیم. 

برای پاسخگویی به چالشهای محیطی معتقدیم موفقیت ما در گرو تحول مداوم و اثر بخش در حیطه های مدیریتی، سیستم و ساختار و فرهنگ سازمانی می باشد تا با بهره گیری بهینه از نیروی انسانی، دانش، تجربه و تکنولوژی به عنوان سرمایه های با ارزش سازمان، اهداف شرکت را محقق نماییم.