معرفی شرکت

درباره ما

با توجه به سیاست های تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از منابع غیردولتی در پروژه های زیربنایی، بیش از 140 پروژه در حوزه کارهای آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو مشخص گردید.

یکی از این پروژه ها تصفیه خانه آب شرب شهر تویسرکان است که پس از طی تشریفات قانونی مناقصه در پاییز 1394 به مشارکت شرکت های تهران میراب و زیستاب ابلاغ گردید تا با سرمایه گذاری این شرکت ها به انجام برسد. پس از طی تشریفات قانونی در نهایت در زمستان1394 قرارداد به امضا رسید.

اقدامات اولیه در روند اجرای پروژه با شروع عملیات طراحی در بهار سال 1395 آغاز گردید.