معرفی مدیران

معرفی مدیران

علیرضا حمیدی

مدیر پروژه

معرفی مدیران

افشین محسن نژاد

مدیر مالی و اداری

معرفی مدیران

حمیده آسوده

مدیر مهندسی و مکانیک

معرفی مدیران

محمدعلی فرهی بوشهری

مدیر عامل و مدیر واحد کنترل و ابزار دقیق

معرفی مدیران

محمودرضا حسن خانی

مدیر واحد سیویل ، سازه و معماری

معرفی مدیران

امیر علوی

سرپرست کارگاه

معرفی مدیران

سعید اصل حمداله نیا

مدیر کنترل کیفیت

معرفی مدیران

حسن صادق پور

مدیر واحد فرآیند